Polskie Towarzystwo Cynkownicze

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Cynkownicze
ul. Pogorska 15
32-500 Chrzanów
(budynek biura: "Germanika" Adrianna Chudzikiewicz)

tel. 605 999 780
fax 32 649 70 02
Kontakt: pon. - pt. 12.00-16.00

e-mail: office@biuroptc.pl

Kontakt do Prezesa Zarządu PTC

Jacek Zasada
tel. 32 649 70 00
e-mail: prezes@biuroptc.pl


SIEDZIBA PRAWNA:

(prosimy o wystawianie faktur na niżej podany adres i wysyłkę na adres korespondencyjny)
Polskie Towarzystwo Cynkownicze
ul. Miedziana 3A m. 11
00-814 Warszawa

KONTO BANKOWE:

Bank Pekao S.A. IV oddział w Gdyni
ul. Waszyngtona 34/36
81-342 Gdynia

48 1240 3536 1111 0010 0483 7922